مدرسه تابستانی گردشگری ۱۴۰۱

معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی  ، امسال برای اولین بار دوره هایی آموزشی را ( ۴ دوره ) با نام   مدرسه تابستانی گردشگری ۱۴۰۱ طراحی نموده که این دوره ها ، رسمی ، رایگان  و با اعطای مدرک آموزشی از دفتر آموزش وزارت گردشگری می باشد . 

سامانه ثبت نام از چهارشنبه دوازدهم مرداد  قابلیت ثبت نام خواهد داشت . 

مدرسه تابستانی ۱۴۰۱
مدرسه تابستانی گردشگری ۱۴۰۱

دیدگاه‌ خود را بنویسید