موسسه گردشگری آفتاب شرق

دوره های آموزشی

موسسه گردشگری قم
باما دنیای اطراف را بهتر تجربه کنید

با دوره های کوتاه مدت گردشگری، سفر را به گونه دیگر تجربه کنید و آموخته های خود را نظاره کنید.

درباره ما

موسسه آفتاب شرق با بهره گیری از اساتید برجسته کشوری وزیر نظر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری سعی در ارتقا کیفیت آموزشی و جلب رضایت فراگیران دارد.

استاد آذری و استاد آذری
موسسه گردشگری قم
دوره ایرانگردی و جهانگردی