برگزاری دوره توانمند سازی ها

برگزاری دوره بازاریابی و طراحی پکیج در  مجموعه شهر آفتاب با حضور دفاتر مسافرتی و جمعی از فراگیران موسسه آفتاب شرق در تاریخ 4 اردیبهشت برگزار شد. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید