دروه توانمندسازی مدیریت کیفیت در تاسیسات گردشگری

مدیریت کیفیت

 

لطفا جهت شرکت در این دوره بر روی دکمه ثبت نام  کلیک نموده و فرم مورد نظر را به دقت تکمیل نمایید.