جدول میزگردهای آموزشی هفته گردشگری 1402

جدول میزگردهای آموزشی هفته گردشگری 1402

جدول میزگردهای آموزشی هفته گردشگری ۱۴۰۲

Tourism and Green Investments

 

سامانه ثبت نام و اجرا:

www.education.mcth.ir


۱میزگرد خانه های بوم گردی سرمایه های سبز:  ۵شنبه ۶ مهر ساعت ۱۷ الی ۲۰

۲میز گرد نقش بانوان در توسعه پایدار محلی: شنبه ۸ مهر ۱۷ الی ۲۰ 

۳میزگرد گردشگری روستایی و اجتماع محور پایدار و سبز: یکشنبه ۹ مهر ۱۷ الی ۲۰

هفته گردشگری

 هر ساله روز ۲۷ سپتامبر، برابر با ۵ مهر از سوی سازمان جهانی گردشگری UNWTO ، به عنوان روز جهانی گردشگری، اعلام و گرامی داشته می‌شود.

 در ایران، هفته گردشگری از ۵ تا ۱۲ مهر با انواع برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، ترویجی، گردهمایی و هم‌اندیشی، جشن گرفته می‌شود.

 شعار امسال گردشگری: گردشگری و سرمایه‌گذاری سبز

 هر ساله، سازمان جهانی گردشگری شعاری را برای سال گردشگری برمی‌گزیند.  شعار امسال (از سپتامبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴)،  گردشگری و سرمایه گذاری سبز Tourism and Green Investments انتخاب شده است و اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری و تاسیسات گردشگری را نشان می دهد .

 کلید واژه‌ها و محورهای مهم هفته گردشگری امسال

 مطابق شعار امسال گردشگری، واژه های  “سبز ، پایداری و مسئولانه” ،  مورد توجه و اهمیت واقع می‌شود.  بر اساس دستورالعمل‌های سازمان جهانی گردشگری، امسال موضوعاتی مثل توسعه پایدار گردشگری، کدهای رفتاری و اخلاقی، توسعه محلی گردشگری، آموزش، مشارکت جوامع محلی و نقش بانوان در گردشگری، اهمیت می‌یابد.

 برنامه‌های امسال آموزشی هفته گردشگری

 سه برنامه از سوی دفتر مطالعات ، آموزش و برنامه ریزی گردشگری معاونت گردشگری ،طراحی شده و اجرا می‌گردد:

1.برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط موسسات آموزش گردشگری سراسر کشور

 ۴۷ کارگاه آموزشی، توسط ۲۹ موسسه از استان‌های مختلف طراحی شده است.  ثبت نام‌ها از طریق تماس با موسسات انجام می‌گیرد.

2. برگزاری سه میزگرد تخصصی آنلاین

این میزگردها توسط دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری و در  سه موضوع مرتبط با شعار امسال گردشگری برگزار می شود . ثبت نام و اجرا در همین سامانه انجام می‌گیرد.

3.برنامه شب‌های گردشگری در خانه های بوم گردی سراسر کشور

 این برنامه در بیش از ۱۲۰ خانه بومگردی داوطلب  در سراسر کشور، هر کدام در یک شب از هفته گردشگری،

به صورت نشست و دورهمی آموزشی – فرهنگی، و با همکاری راهنمایان داوطلب سراسر کشور انجام خواهد شد.