آزمون جامع تابستان 1402

ازمون جامع ۱۴۰۲

برگزاری آزمون جامع گردشگری تابستان 1402

تاریخ آزمون: جمعه 1402/05/27

زمان ثبت نام: 1402/4/26 الی 1402/05/04

 • داوطلبان میتوانند از روز دوشنبه  1402/4/26 لغایت  روز چهارشنبه 1402/05/04 از طریق سامانه جامع آموزش گردشگری به آدرس https://edutourism.mcth.ir
 • اقدام به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک مربوطه نمایند.
 • ثبت نام آزمون جامع دارای چهار مرحله می‌باشد:

مرحله اول: ثبت نام در سامانه و درخواست شرکت در آزمون

مرحله دوم: تایید موسسه (پس از تکمیل مدارک آموزشی بارگذاری شده در سامانه)

مرحله سوم: تایید توسط اداره کل میراث استان

مرحله چهارم: پرداخت هزینه آزمون

 • وظیفه تایید مدارک بارگذاری شده داوطلبان در گام نخست با خود فراگیر و در گام بعدی با موسسه آموزشی مربوطه و مسئول آموزش استان می باشد. در صورت وجود نقص در سامانه، از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی خواهد شد. لذا لازم است شماره تماس خود را به صورت صحیح در سامانه وارد نمایید.
 • منابع آزمون جامع به تفکیک هر دوره در پنل آموزشی فراگیران قابلرؤیت و دریافت میباشد.
 • تأیید مدارک بارگذاری شده و اطلاعات مربوط به دوره فراگیران در گام نخست با خود فراگیر می باشد و صدور گواهینامۀ پایان دورۀ فراگیران بر اساس اطلاعات مندرج در سامانۀ ثبت نام می باشد و در صورت مغایرت در هر یک از موارد فوق، اعتراض داوطلبان مسموع نخواهد بود.
 • با توجه به اینکه با پرداخت وجه مربوط به آزمون 3.000.000 ریال برابر با سیصد هزار تومان فرایند ثبت نام فراگیر به اتمام میرسد، لذا تأکید میگردد فراگیران تا قبل از اتمام زمان ثبت نام نسبت به ثبت درخواست شرکت در آزمون خود اقدام و امکان واریز وجه مربوط به ثبت نام را از خود سلب ننمایند.
 • با توجه به امکان انتخاب محل برگزاری آزمون، فراگیران مجاز به انتخاب استان موردنظر خود در بازه زمانی ثبت نام از پنل آموزشی خود بوده و به درخواستهای ارسالی بعد از بازه زمانی فوق به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است چنانچه استانی دارای فراگیر جهت برگزاری آزمون جامع نباشد درخواست مذکور لغو و فراگیر موظف به شرکت در آزمون جامع در استان آموزش دیده خود خواهد بود.
 • نمره قبولی در تمامی دروس آزمون برای فراگیران حضوری 10 و برای فراگیران غیرحضوری 12 میباشد
 • فراگیرانی که به هر دلیل موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی در یک یا چند درس از دروس آزمون جامع دوره های پیش نگردیده اند، می توانند با رعایت بازه تعریف شده جهت اتمام فرایند آموزشی (تذکر شماره 8) در آزمون ثبت نام و در همان درس یا دروس مردود شده بر اساس منابع و سرفصلهای ارائه شده از سوی دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردشگری در آزمون شرکت نمایند.
 • بر اساس بخشنامه فراگیران مجاز به شرکت در بیش از 3 نوبت آزمونی متوالی نبوده و در صورت عدم موفقیت در کسب نمره قبولی در تمام دروس طی 3 نوبت مذکور، میبایست در تمامی دروس آزمون مجدداً شرکت نموده و موفق به کسب نمره قبولی گردند.
 • جهت سهولت در انجام مراحل ثبت‌نام و جلوگیری از ایجاد اختلال در سامانه، بهتر است متقاضیان شرکت در آزمون ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول ننمایند.