برگزاری آزمون جامع گردشگری دی ماه 1401

برگزاری آزمون جامع گردشگری دی ماه تاریخ: جمعه 1401/10/16 زمان ثبت نام: 1401/9/16 الی 1401/10/25 داوطلبان میتوانند از روز چهارشنبه 1401/09/16 لغایت ساعت 23:59 روز جمعه 1401/09/25 از طریق سامانه جامع آموزش گردشگری به آدرس https://edutourism.mcth.ir اقدام به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک مربوطه نمایند. ثبت نام آزمون جامع دارای چهار مرحله می‌باشد: مرحله اول: ثبت […]

برگزاری آزمون جامع گردشگری دی ماه 1401 بیشتر بخوانید »