یک بغل کتاب مهربانی

دست نوشته یک راهنمای مهربان که کتابهاشو‌تمیز و مرتب به کتابخونه آموزشگاه هدیه کرد تا برسه به دست یه فراگیر دیگه و این مسیر ادامه پیدا کنه. ای کاش که همه ما یاد بگیریم که می‌توان مهربان بود حتی با چند عدد کتاب و یک هدف قشنگ. ما ایستاده ایم توی مرکز یک دایره‌ ی […]

یک بغل کتاب مهربانی بیشتر بخوانید »