مدیرفنی(بند ب)

یکی از دوره‌های آموزشی کوتاه مدت گردشگری، دوره مدیر فنی بند (ب) است که توسط  اداره کل آموزش و مطالعات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تصویب رسیده و در سخن آفتاب شرق اجرا می‌شود. محوریت سرفصل‌های دوره، ایجاد آمادگی‌های لازم برای یک مدیر فنی آژانس مسافرتی است.

از عوامل مهم و تعیین کننده در آژانس‌های مسافرتی، وجود مدیرفنی بند (ب) است که بدون آن مجوز گرفتن برای دفاتر خدمات مسافرتی امکان‌پذیر نیست.

دوره مدیرفنی بند (ب) از درس‌های مختلفی تشکیل شده که در این دوره آموزشی 11 درس تئوری ارائه می‌شود. و برای توانمند شدن لازم است فراگیران 60 ساعت کارورزی خارج از موسسه را نیز تجربه کنند.