تور علمی،آموزشی حوض سلطان و گنبد نمکی

روز جمعه و یه هوای عالی، یه استاد محشر و یه مکان زیبا مهمون فراگیران با محبت آموزشگاه آفتاب شرق بودیم.

در این تور علمی آموزشی استاد رضا علی اصل که سال هاست زحمت تدریس در آموزشگاه ما رو به عهده دارند، با صحبت های پر از اطلاعات و مطالب علمی در مورد حوض سلطان و گنبد نمکی به ماآموختن که داستان طبیعت و چیزهایی که در اون اتفاق میوفته فقط این نمک و این خاک نیست و هزاران عامل دست به دست هم میدن تا ما چیزهایی که می بینیم و لذت می بریم، بوجود بیاد.