برنامه هفته

برنامه کلاسی شما

تاریخ

زمان

عنوان

مدرس

فراگیران گرامی:
• لطفا به ساعت کلاسی توجه نموده و به موقع و سر وقت در کلاس حضور داشته باشید.
• آزمون های داخلی ،پس از پایان بخش تئوری هر درس توسط موسسه برگزار می شود و فراگیران می بایستی تمامی سرفصل های مصوب دوره را آزمون داخلی دهند.
• هزینه سفرها و بازدیدهای دوره های آموزشی راهنمای ایرانگردی و جهانگردی به صورت جداگانه از شهریه دوره محاسبه خواهند شد.
• مصاحبه زبان تخصصی، فراگیران می بایستی یک زبان را به عنوان زبان تخصصی که بر روی کارتشان درج می شود انتخاب نموده و مصاحبه همان زبان را شرکت نمایند.
• فراگیران می بایستی در آزمون جامع گردشگری که دو بار در سال (مرداد و بهمن) برگزار می شود، شرکت نمایند. بازه ثبت نام آزمون جامع حدودا یک ماه قبل از هر آزمون است که از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری اطلاع رسانی می شود.
با آرزوی موفقیت و بهروزی

با ما در ارتباط باشید:
تلفن: 02532917677 / همراه: 09100818133
اینستاگرام: @aftabesharq.ir