آغاز دوره جدید ایرانگردی و جهانگردی

با عنایت پروردگار دوره جدید ایرانگردی و جهانگردی موسسه آفتاب شرق با حضور هیت مدیره کانون راهنمایان کشوری و حضور ریس صنف راهنمایان استان حناب آقای سید حسین موسوی در تاریخ 5 اردیبهشت 1398  آغاز شد.

در این دوره فراگیران با تنوع زبانهای انگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی ،اسپانیایی و روسی حضور دارند.

دوره ایرانگردی و جهانگردی

دیدگاه‌ خود را بنویسید